Denne artikel er udelukkende relevant for den type lønmodtagere, der kaldes funktionærer. Funktionærer er en særlig type arbejdstagere på det danske arbejdsmarked, der primært beskæftiger sig med ledelse, administration og andre ’bløde fag’.

Hvis du er i tvivl om du er funktionær kan du rette henvendelse til din fagforening, der lynhurtigt kan svare på den type spørgsmål. Alternativt finder ud også her på siden en artikel om, hvad hele funktionær-begrebet går ud på.

Fratrædelsesgodtgørelse er en form for bonus man får, hvis man siger op efter at have arbejdet i samme virksomhed i rigtig mange år. Denne bonus skal anses som en form for fortjeneste, for at have været samme sted i ualmindeligt lang tid, en form for symbol på at arbejdsgiveren har værdsat medarbejderes loyalitet til virksomheden.

Rigtig mange især store virksomheder har specielle procedurer og traditioner omkring denne godtgørelse, men jævnfør funktionærloven har man i hvert fald ret til 1,2 eller 3 måneders løn oveni hatten, hvis man har været ved virksomheden i henholdsvis 12, 15 og 18 år. Ofte vil så mange år hos samme virksomhed dog udløse en del ekstra godtgørelse og roser, fordi der i dansk erhvervsliv er langvarig tradition for at belønne loyalitet fra medarbejderne.

Vær opmærksom på de små ting

Der er dog en række ting man skal være opmærksom på, hvis man planlægger at forlade en virksomhed, når man når næste trin på godtgørelseslisten. Dog er der i hovedreglen ingen forskel på at blive fyret, sige op eller fratræde, da der jævnfør funktionærloven skal udbetales fratrædelsesgodtgørelse på baggrund af anciennitet – tid – i virksomheden alene. I det offentlige er reglerne for dette en smule anderledes, men der er ikke nogen mærkbare forskelle. Det næste du skal være opmærksom på er, hvordan din virksomhed regner din anciennitet ud. Metoden er forskellig fra virksomhed til virksomhed, men hvis du vil være helt sikker på at modtage din fortjente godtgørelse, anbefaler vi at du kontakter virksomheden direkte eller din fagforening. Hvis du går til virksomheden er det en god ide at få et konkret skriftligt bevis for, at du har været længe nok hos virksomheden til at få udbetalt en godtgørelse.

Beregning af anciennitet ved fratrædelsesgodtgørelser

Reglerne for beregning af anciennitet er faktisk meget simple og stringente. Som udgangspunkt udregnes ancienniteten efter tid i funktionærarbejde alene. Altså skal du være opmærksom på om du eventuelt har haft stillinger, der ikke er omfattet af funktionærloven, hos virksomheden, eller om du har arbejdet over de 15 tilladte timer ugentligt med ikke-funktionær-opgaver, for ellers er der desværre ingen godtgørelse at komme efter. Ancienniteten udregnes endvidere på baggrund af ansættelse i samme virksomhed, hvilket fortolkes snævert. Altså dur det ikke at have været ansat på for eksempel forskellige sygehuse i samme kommune, dog kan du som privatansat funktionær sagtens have været flyttet rundt, så længe der er tale om samme virksomhed.

Ledergodtgørelse er en af de meget få tillægsgodtgørelser, som man er berettiget til i funktionærloven. Den ordning går i al sin enkelhed ud på, at man modtager 3 måneders ekstra godtgørelse, hvis man ved fratrædelse er fyldt 50 år, og ikke er fyldt 65 år. Endvidere skal man have været hos samme virksomhed i 10 år. De 2 godtgørelsesordninger kan uden problemer kombineres. Direkte hvorfor denne ordning er oprettet er ikke til at sige, men den er et af de eneste direkte privilegier, som den danske lederorganisation nogensinde har fået trumfet igennem på landsplan.

4 Responses to Mere Viden Om Fratrædelsesgodtgørelser
 1. Jeg har været ansat i 34 år på samme arbejdsplads – min alder er 53 år.

  Nu er jeg blevet beordret til en 30 timers uge efter 34 år med fuldtids arbejde.

  Kan jeg få fratrædelsesgodtgørelse for de 20% i bliver sat ned i løn.

 2. Jeg er blevet sagt op den 30/9 med sidste arbejdsdag den 30/3-2011 og har været ansat i 32 år,
  nu har jeg selv skaffet mig et andet job og har sagt op efter aftale pr.30/11-2010 men nu vil de ikke udbetale min 3 mdr. godtgørelse fordi jeg stopper før tid.
  kan det være rigtigt

 3. Jeg har sagt min stilling op som direktør. Har været ansat som funktionær siden 1986. Er jeg berettiget til fratrædelsesgodtgørelse?

  • Christian // Redaktør 2. July 2012 at 09:14 Reply

   Hej Peter,

   Nu ved jeg ikke hvilken fagforening/a-kasse du har, men jeg vil anbefale dig at du tager kontakt til dem og hører præcist hvad de kan tilbyde dig.

   Mvh.
   Christian


[top]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>